Een antenne voor God?

Is er een redelijke manier om in God te geloven? In het vertrouwensideaal ga je uit van meerdere kenvermogens. Waarmee kunnen we God kennen? Bestaat er iets als een ‘sensus divinitatis’?

Over een natuurlijk besef van Gods aanwezigheid volgens oude en nieuwe denkers.

 

Verwerkingsopdracht

Heb je zelf weleens een ervaring of intuïtie gehad die je deed denken dat God bestaat?

Stel dat er inderdaad zoiets als een ‘sensus divinitatis’ is, zoals besproken in de video. Heb je daar dan ook iets aan als je met mensen die niet geloven en zelf geen ervaring van God hebben over het geloof wilt praten? Waarom wel of niet?

Terug naar: Kunnen we God kennen? > Kunnen we God wel kennen?