Wat antwoordt God op het ‘zinloze’ lijden van Job? (3)

Wat is er erger dan onterecht lijden? Dan zinloos geweld? Job is ervan overtuigd dat het kwaad hem aangedaan geen enkele reden heeft, dat hij tegenover God in zijn recht staat.

We volgen Job op de voet als hij zich vurig verdedigt door frontaal in de aanval te gaan. Staat Job in zijn recht, of lijdt hij aan een ernstige vorm van zelfoverschatting? Gods reactie op Jobs uitdaging aan zijn adres is, zacht gezegd, verrassend te noemen! Ook deze videoles worden we gaandeweg wijzer.

Verwerkingsvragen

  • Hoe kan Job vragen of God het voor hem opneemt tégen God?
  • Ervaar je zelf God weleens als Tegenstander? Of zeg je eerder: alles zit tegen?
  • Soms beslissen mensen voor God of Hij een klacht aankan, ja dan nee. Hoe vroom is dat?

Ter verdieping

Hoofdlijnen van het boek Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden.

In de eerste videoles legt Egbert Brink uit wat wijsheidsliteratuur in de Bijbel is. Ook worden we getuige van een bizarre weddenschap. In de lessen 2 en 3 ontmoeten we Jobs echtgenote en zijn vrienden. We komen erachter wat zij van Jobs geruïneerde leven vinden en wat Job er zelf van vindt. En dan, God antwoordt! In de laatste videoles legt Job de handen op zijn mond. Heeft hij het opgegeven? Gaat Job knock-out tegen God? Of …

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Job

Beoordelingen

Zeer leerzaam, maar vooral troostvol en uitzicht naar Christus! Prachtig

Dit is een beoordeling van alle vier de lessen

Anonieme beoordeling