Apologetiek ten opzichte van het agnosme

Klassieke apologetiek richt zich op de tegenstanders van het geloof. Tegenwoordig zijn er echter veel mensen, die niet zozeer tegen het geloof zijn, alswel geen enkele interesse erin hebben. Deze houding van apathie jegens godsdienstige vragen wordt ‘agnosme’ genoemd. De klassieke apologetiek heeft hier geen antwoord op. Hoe kunnen we vanuit theologisch perspectief hiermee omgaan? Dr. Willem Maarten Dekker behandelt de opvattingen van Anton Houtepen en Eberhard Jüngel en geeft een eigen aanzet om te komen tot een apologetische verantwoording jegens het agnosme.

Veel mensen zijn niet tegen het geloof, maar hebben er geen enkele interesse in…

Leestips

  • Willem Maarten Dekker, ‘Apologetiek ten opzichte van het ‘agnosme”, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).
  • A. Houtepen, God, een open vraag (Zoetermeer 1997)
  • W. Stoker, Is geloven redelijk? (Zoetermeer 2004)
Terug naar: Verantwoord geloven > Confrontatie