Wie is filosoof Alvin Plantinga? (2)

‘God is making a comeback’, en Alvin Plantinga is ’the worlds’ leading protestant philosopher of God’ aldus Time Magazine in 1980. Een geheel ander klimaat dan toen Alvin Plantinga werd opgeleid aan Harvard University.

In die tijd bevond het logisch positivisme zich namelijk nog op een hoogtepunt, religie was geen thema en metafysica was uit de mode. Plantinga’s vroege denken wordt mede daardoor gestempeld door de wens om aan te tonen dat geloven in God niet volkomen irrationeel is.

Bas Hengstmengel schetst in deze videoles Plantinga’s ontwikkeling als filosoof, zijn opvatting van (augustijnse) christelijke filosofie en zijn plaats in de geschiedenis daarvan. Duidelijk wordt hoe Plantinga’s werk bijdroeg aan een verandering van het intellectuele klimaat in de Verenigde Staten, zodat theïstisch geloof weer een serieuze plaats ontving in het filosofische debat.

> In deze cursus – Geloven in God zonder bewijs – worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag over het werk van Plantinga.

Terug naar: Geloven in God zonder bewijs