‘Basic belief’ bij Alvin Plantinga en Marilynne Robinson (5)

Er bleken meer overeenkomsten tussen de dialectische theologie van iemand als Karl Barth en Alvin Plantinga dan Cees-Jan Smits had gedacht.

In deze videoles wijst Smits drie belangrijke overeenkomsten aan, aan de hand van een vergelijking tussen de door Barth beïnvloedde Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson en Plantinga. Zoals hun aller grote voorliefde voor Calvijn. Naast overeenkomsten zijn er echter ook verschillen aan te wijzen. Smits houdt ze ons voor in de vorm van drie bezwaren of vragen bij het werk van Plantinga.

> In deze cursus – Geloven in God zonder bewijs – worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag over het werk van Plantinga.

Terug naar: Geloven in God zonder bewijs