De betekenis van Plantinga’s denken voor de theologie (4)

Dat Plantinga’s denken van belang is voor de theologie, staat volgens Dolf te Velde niet los van het feit dat omgekeerd de theologie van wezenlijk belang blijkt voor diens filosofie.

Met een beroep op Thomas van Aquino en Johannes Calvijn ontwikkelt Plantinga een visie op het menselijk kenvermogen dat direct verbonden is met christelijke theologische noties. Zijn denken stimuleert theologen om vanuit een gezond zelfbewustzijn op te treden: God is de grond van ons bestaan en het doel waarnaar wij streven. Vanuit die christelijke kernovertuiging kunnen theologen vrijmoedig en met open vizier het gesprek aangaan.

> In deze cursus – Geloven in God zonder bewijs – worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag over het werk van Plantinga.

Terug naar: Geloven in God zonder bewijs