Bijbel en hermeneutiek (1)

Jij verleent betekenis aan dat wat je leest, volgens het postmodernisme. Kan het ook anders? In deze video draait prof. dr. Arnold Huijgen alles om als het gaat om het lezen van de Bijbel. We hebben te maken met een levende Auteur!

 

Verwerkingsopdrachten

  1. Vergelijk onderstaande Bijbelteksten. Wat moeten we daarmee?

    a. Gen. 15:13. God zei tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken;
    b. Ex. 12:40. De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar.

  2. In 1 Korinthe 11 staat: “iedere vrouw die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is”. Hoe wordt deze tekst gelezen door feministen, en door mensen in de kerk? Wat is een goede benadering?
Terug naar: Kunnen we God kennen? > Versta je wat je leest?