Bloeiend jeugdwerk

Twintigers verlaten de kerken, jongeren binden zich niet aan één kerk en tieners willen niks doen of leren in de kerk. Zelfs kinderen zijn kritisch en moeilijk te motiveren. Vooroordelen?

Dit beeld kan verlammend werken, maar je kunt er ook anders tegen aan kijken:

 • Twintigers verlangen naar een kerk waar ze thuis kunnen komen.
 • Tieners hebben behoefte aan verantwoordelijkheid en gemeenschap.
 • Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en willen uitgedaagd worden.

Wij willen bijdragen aan hoopvol jeugdwerk. Elke generatie heeft zijn eigen creatieve inbreng in de geloofsgemeenschap en we mogen van elkaar leren. In het webinar willen wij vanuit onze eigen rol als jeugdwerker delen welke bloei wij zien in het jeugdwerk. En waarom deze vorm van bloei kenmerkend voor jeugdwerk in het bijzonder is. 

Opdracht ter voorbereiding op het terugkijken van het webinar

1. Probeer voor jezelf een antwoord op te geven op de volgende vragen. Ga vervolgens daar met anderen jeugdwerkers/ ambtsdragers over in gesprek:

  • Waarom doen jullie jeugdwerk in de kerk?
  • Wat is het doel van jeugdwerk?
  • Wat is voor jou (als ouder) de waarde van kerkelijk jeugdwerk?

2. Als je dit gedaan hebt, ga dan eens na wat jullie momenteel doen. Welke relaties zijn er? Zijn er momenten waarop jullie Zacheüssen tegenkomen? Maak een lijst met activiteiten. Ook de activiteiten die nu door de coronacrisis geen doorgang konden vinden.
3. Bespreek daarna met elkaar of ‘de activiteiten’ ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel van het jeugdwerk.
4. Vervolgens kun je met elkaar de volgende vragen bespreken:

  • Wat willen jullie behouden?
  • Wat zouden jullie los moeten laten?
  • Welke nieuwe mogelijkheden zien jullie?

Sprekers

Anko Oussoren (adviseur bij het Praktijkcentrum, spreker bij B.Loft) en Jenne Minnema (creatief spreker, theatermaker en jeugdwerkadviseur bij CGJO)

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk