Geloven – Bronproeverij 1

‘Bronproeverijen’ is een online training. In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie bijbelse ‘kernvruchten’ en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. In deze eerste Bronproeverij gaat het over ‘Geloven’.

Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Hieronder volgt een programma dat je stap-voor-stap door de cursus en de video leidt.

Persoonlijke voorbereiding vóór het bekijken van de video

1. De video over ‘Geloven’ sluit aan op de introductievideo ‘Wat is de online cursus Bronproeverijen, en waarom zou je meedoen?’. We gaan ervan uit dat je deze video hebt bekeken.
2. Lees pag. 1-25 van Vruchten van de Bron om een indruk te krijgen van de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik.
3. In deze video over geloven staat Johannes 3:14-21 met als kern vers 16 centraal. Het is de bedoeling dit gedeelte door meditatie voor te bereiden aan de hand van de 5 stappen die zijn vermeld in Vruchten van de Bron, deel 1.12 (pag. 23 e.v.).
4. Om het bijbelgedeelte Johannes 3:14-21 verder te verkennen, stel je jezelf tijdens je persoonlijke voorbereiding een aantal vragen. Om de antwoorden vast te houden (en eventueel te delen met de groep, als je samen deze cursus doet) is het nuttig die kort te noteren:

  • wat spreekt je aan?
  • waarmee heb je moeite?
  • welke vragen roept dit gedeelte bij je op?

5. Extra leestip: Een toelichting op ‘Geloven’ is te vinden in de meditatie ‘Waar is God te vinden?’ (Vruchten van de Bron, deel 2.4, pag. 48 e.v.).

Programma tijdens het bekijken van de video (individueel of met een groep)

1. Welkom
2. Kennismaking met als vraag: waarom doe je mee aan deze Bronproeverij en wat verwacht je ervan? (bij deelname met groep de video even pauzeren)
3. Gebed om de vruchten van de Bron te proeven.
4. Waarom beginnen we een Bronproeverij met geloven?
5. Ervaringen met meditatief lezen van Johannes 3:14-21 en met name van vers 16, waarin geloven een trefwoord is.
Vraag: wat betekent de boodschap van Jezus over in Hem geloven voor je? (bij deelname met groep de video even pauzeren om antwoorden te delen en eventueel te bespreken)
6. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
7. Verdere bezinning op Johannes 3:14-21 via de vragen:

  • wat spreekt je aan? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
  • waarmee heb je moeite? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
  • welke vragen roept dit gedeelte op? (wil een lid van de groep op een vraag ingaan? video pauzeren)

8. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
9. Evaluatie: Wat betekent deze ontmoeting met Jezus en met elkaar voor je geloof in Hem? ‘Elkaar’ heeft niet alleen betrekking op een groep deelnemers, die met elkaar in gesprek kunnen gaan, want ook als je alleen meedoet vorm je met ons een (digitaal) groepje en heb je als drietal met elkaar contact.
10. Vervolg van de cursus: bespreek, als groep, met elkaar de planning en het verdere verloop van de cursus. Start tijdig met je persoonlijke voorbereiding op het bekijken van de volgende video, over ‘Hopen’.
11. Ruimte om met en voor elkaar te danken en te bidden. Voor een mogelijke opzet van het gebed verwijzen we graag naar Vruchten van de Bron, pag. 33.
12. We sluiten af met Gezang 723 (NLB): ‘Waar God de Heer Zijn schreden zet’ en ‘O Heer Uw onweerstaanbaar woord’, dat je kunt beluisteren via de video en kunt meezingen.
13. Graag ontvangen we jouw eigen vragen en reacties (en/of die van de groep) naar aanleiding van de cursusvideo’s en opdrachten. Gebruik daarvoor het speciale vragenformulier. Via een extra video of in een persoonlijke e-mail of telefoongesprek krijg je dan t.z.t. een reactie van Jelle en/of Marius.

Lees alle info over deze cursus

Ga naar inschrijvingsformulier Bronproeverijen

Ga naar formulier vragen n.a.v. Bronproeverijen

Koop het boek “Vruchten van de Bron”

Terug naar: Bronproeverijen – Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk

Beoordelingen

Boeiend

Mooi om te volgen, boeiend, vol van inhoud.

Erik B