Hopen – Bronproeverij 2

‘Bronproeverijen’ is een online training. In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie bijbelse ‘kernvruchten’ en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. In deze tweede Bronproeverij gaat het over ‘Hopen’.

Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Hieronder volgt een programma dat je stap-voor-stap door de cursus en de video leidt.

Persoonlijke voorbereiding vóór het bekijken van de video

 1. De video over ‘Hopen’ sluit aan op de introductievideo ‘Wat is de online cursus Bronproeverijen, en waarom zou je meedoen?’. We gaan ervan uit dat je deze video hebt bekeken.
 2. Lees pag. 1-25 van Vruchten van de Bron om een indruk te krijgen van de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik.
 3. In deze video over hopen staat Psalm 42 centraal, met als kern vers 6 en 12. Het is de bedoeling over dit lied te mediteren aan de hand van de 5 stappen die zijn vermeld in Vruchten van de Bron, deel 1.12 (pag. 23 e.v.).
 4. Om het verstaan van Psalm 42 te verdiepen, stel je jezelf tijdens je persoonlijke voorbereiding een aantal vragen. Om de antwoorden vast te houden (en eventueel te delen met de groep, als je samen deze cursus doet) is het nuttig die kort te noteren:
  • wat spreekt je aan?
  • waarmee heb je moeite?
  • welke vragen roept dit gedeelte bij je op?
 1. Extra leestip: Een toelichting op ‘Hopen’ is te vinden in Vruchten van de Bron, deel 2.10, pag. 70 e.v., met als thema ‘Hoop doet leven’.

Programma tijdens het bekijken van de video (individueel of met een groep)

 1. Welkom
 2. Ruimte om kort bij te praten vanuit de vraag: ‘Wat houdt je momenteel vooral bezig?’ (bij deelname met groep de video even pauzeren)
 3. Gebed om de betekenis van hopen te verstaan en te beleven.
 4. Waarom gaan we na geloven verder met geloven?
 5. Ervaringen met meditatief lezen van Psalm 42 en met name de verzen 6 en 12
  Vraag: wat spreekt je in deze Psalm aan en wat betekent de aansporing voor je ook in moeilijke omstandigheden op God te hopen? Noteer je antwoord (bij deelname met groep de video even pauzeren om antwoorden te delen en eventueel te bespreken)
 6. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 7. Verdere bezinning op Psalm 42 via de vraag: waarmee heb je (eventueel) moeite als je deze Psalm leest? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
 8. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de moeiten van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 9. Verdere bezinning op Psalm 42: welke vragen roept dit gedeelte op? (wil een lid van de groep op een vraag ingaan? video pauzeren)
 10. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius gaan in op de vragen van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 11. Evaluatie: Welke invloed heeft deze video en mogelijk het onderling gesprek op je om in moeilijke omstandigheden op God te hopen?
 12. Vervolg van de cursus: bespreek, als groep, met elkaar de planning en het verdere verloop van de cursus. Neem na het bekijken van de video de tijd om nog enige tijd verder te mediteren over Psalm 42, met name over vers 6 en 12. Start tijdig met je persoonlijke voorbereiding op het bekijken van de volgende video, Bronproeverij 3 ‘De liefde van en voor God’.
 13. Ruimte om met en voor elkaar te danken en te bidden. Voor een mogelijke opzet van het gebed verwijzen we graag naar Vruchten van de Bron, pag. 33.
 14. We sluiten af met Lied 442 (NLB), die je kunt beluisteren via de video en kunt meezingen: ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ en ‘Vervul o Heiland het verlangen’.
 15. Graag ontvangen we jouw eigen vragen en reacties (en/of die van de groep) naar aanleiding van de cursusvideo’s en opdrachten. Gebruik daarvoor het speciale vragenformulier. Via een extra video of in een persoonlijke e-mail of telefoongesprek krijg je dan t.z.t. een reactie van Jelle en/of Marius.

Lees alle info over deze cursus

Ga naar inschrijvingsformulier Bronproeverijen

Ga naar formulier vragen n.a.v. Bronproeverijen

Koop het boek “Vruchten van de Bron”

Terug naar: Bronproeverijen – Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk

Beoordelingen

Twee ervaringsdeskundigen die bemoedigen… waardevol

Het is niet echt ‘flitsend’, maar daardoor juist uitnodigend in rust de dingen te doordenken met elkaar.

Anonieme beoordeling

boeiend, inspirerend.

Mooi om te volgen, ook al doe ik het alleen. Ook dan is het goed te volgen en de vragen te maken.
Wederom met plezier gevolg, en nogmaals; prettig om naar Marius te luisteren.

Bedankt broeders.

 

Erik B