De Liefde van en voor God – Bronproeverij 3

‘Bronproeverijen’ is een online training. In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie bijbelse ‘kernvruchten’ en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. In deze derde Bronproeverij gaat het over ‘De Liefde van en voor God’.

Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Hieronder volgt een programma dat je stap-voor-stap door de cursus en de video leidt.

Persoonlijke voorbereiding vóór het bekijken van de video

 1. De video over ‘De liefde van en voor God’ sluit aan op de introductievideo ‘Wat is de online cursus Bronproeverijen, en waarom zou je meedoen?’. We gaan ervan uit dat je deze video hebt bekeken.
 2. Lees pag. 1-25 van Vruchten van de Bron om een indruk te krijgen van de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik.
 3. Dit keer gaat het over de liefde van en voor God vanuit Marcus 12:28-30.Zijn unieke vaderschap kan worden geïllustreerd met de gelijkenis van Jezus in Lucas 15:11-32. Het is de bedoeling de voorbereiding te beginnen met mediteren over deze gelijkenis aan de hand van de gebruikelijke 5 stappen volgens Vruchten van de Bron, deel 1.12 (pag. 23 e.v.).
 4. Om het verstaan van deze gelijkenis (Lukas 15:11-32) te verdiepen, stel je jezelf tijdens je persoonlijke voorbereiding een aantal vragen. Om de antwoorden vast te houden (en eventueel te delen met de groep, als je samen deze cursus doet) is het nuttig die kort te noteren:
  • wat spreekt je aan in deze gelijkenis, en wat betekent dat voor de opdracht van Jezus in Marcus 12:28-30 allereerst te horen wie de Heer is en Hem te lief te hebben met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht?
  • waarmee heb je moeite?
  • welke vragen roept dit gedeelte bij je op?
 1. Extra leestip: Een toelichting op de liefde van God is te vinden in Vruchten van de Bron, deel 2.3, pag. 45 e.v., met als thema ‘Een buitengewone liefde’.

Programma tijdens het bekijken van de video (individueel of met een groep)

 1. Welkom
 2. Ruimte om kort bij te praten vanuit de vraag: ‘Wat houdt je momenteel vooral bezig?’ (bij deelname met groep de video even pauzeren)
 3. Gebed om de liefde van en voor God te verstaan
 4. Geloven, hopen en bovenal liefhebben.
 5. Ervaringen met meditatief lezen van Lucas 15:11-32
  Vraag: wat spreekt je in deze gelijkenis aan en wat betekent dat voor de opdracht van Jezus in Marcus 12:28-30 allereerst te horen wie de Heer is en Hem lief te hebben met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht? Noteer je antwoord (bij deelname met groep de video even pauzeren om antwoorden te delen en eventueel te bespreken)
 6. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 7. Verdere bezinning op deze gelijkenis via de vraag: waarmee heb je (eventueel) moeite als je deze gelijkenis leest? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
 8. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de moeiten van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 9. Verdere bezinning op deze gelijkenis via de vraag: welke vragen roept dit gedeelte op? (wil een lid van de groep op een vraag ingaan? video pauzeren)
 10. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius gaan in op de vragen van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 11. Evaluatie:
  a. Wat heb je door je eigen leerproces en het overleg met anderen over je liefde van en voor God ontdekt?
  b. Wat voor invloed heeft deze ontdekking op je gedrag?
 12. Vervolg van de cursus: bespreek, als groep, met elkaar de planning en het verdere verloop van de cursus. Neem na het bekijken van de video de tijd om nog enige tijd verder te mediteren over Lucas 15:11-32. Start tijdig met je persoonlijke voorbereiding op het bekijken van de volgende video, Bronproeverij 4 ‘Het liefhebben van de naaste als onszelf’.
 13. Ruimte om met en voor elkaar te danken en te bidden. Voor een mogelijke opzet van het gebed verwijzen we graag naar Vruchten van de Bron, pag. 33.
 14. We sluiten af met Psalm 103:5 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, die je kunt beluisteren via de video en kunt meezingen: ‘Zoals een Vader liefdevol zijn armen, slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen’.
 15. Graag ontvangen we jouw eigen vragen en reacties (en/of die van de groep) naar aanleiding van de cursusvideo’s en opdrachten. Gebruik daarvoor het speciale vragenformulier. Via een extra video of in een persoonlijke e-mail of telefoongesprek krijg je dan t.z.t. een reactie van Jelle en/of Marius.

Lees alle info over deze cursus

Ga naar inschrijvingsformulier Bronproeverijen

Ga naar formulier vragen n.a.v. Bronproeverijen

Koop het boek “Vruchten van de Bron”

Terug naar: Bronproeverijen – Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk