Het Liefhebben van de naaste als onszelf – Bronproeverij 4

‘Bronproeverijen’ is een online training. In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie bijbelse ‘kernvruchten’ en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. In deze vierde Bronproeverij gaat het over ‘Het liefhebben van de naaste als onszelf’.

Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Hieronder volgt een programma dat je stap-voor-stap door de cursus en de video leidt.

Persoonlijke voorbereiding vóór het bekijken van de video

 1. De video over ‘Het liefhebben van de naaste als onszelf’ sluit aan op de introductievideo ‘Wat is de online cursus Bronproeverijen, en waarom zou je meedoen?’. We gaan ervan uit dat je deze video hebt bekeken.
 2. Lees pag. 1-25 van Vruchten van de Bron om een indruk te krijgen van de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik.
 3. Dit keer gaat het over de naaste liefhebben als onszelf vanuit Marcus 12:31 met als illustratie de gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Het is de bedoeling de voorbereiding te beginnen met mediteren over deze gelijkenis aan de hand van de gebruikelijke 5 stappen volgens Vruchten van de Bron, deel 1.12 (pag. 23 e.v.).
 4. Om het verstaan van deze gelijkenis (Lukas 10:25-37) te verdiepen, stel je jezelf tijdens je persoonlijke voorbereiding een aantal vragen. Om de antwoorden vast te houden (en eventueel te delen met de groep, als je samen deze cursus doet) is het nuttig die kort te noteren:
  • wat spreekt je aan in deze gelijkenis, en wat betekent dat voor de opdracht van Jezus in Marcus 12:31 de naaste lief te hebben als onszelf? Betrek in je antwoord de opdracht van Jezus om ook je vijand lief te hebben (Matt. 5:48).
  • waarmee heb je moeite?
  • welke vragen roept dit gedeelte bij je op?

Programma tijdens het bekijken van de video (individueel of met een groep)

 1. Welkom
 2. Ruimte om kort bij te praten vanuit de vraag: ‘Welke nood dichtbij raakt je op dit moment?’ (bij deelname met groep de video even pauzeren)
 3. Gebed
 4. Het Liefhebben van de naaste als onszelf – inleiding.
 5. Ervaringen met meditatief lezen van Marcus 12:31 en Lucas 10:25-37, met name van vers 36 en 37. Betrek bij je antwoord ook de opdracht van Jezus ook je vijand lief te hebben.
  Noteer je antwoord (bij deelname met groep de video even pauzeren om antwoorden te delen en eventueel te bespreken)
 6. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 7. Verdere bezinning op deze gelijkenis via de vraag: waarmee heb je (eventueel) moeite als je deze gelijkenis leest? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
 8. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de moeiten van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 9. Verdere bezinning op deze gelijkenis via de vraag: welke vragen roept dit gedeelte op? (wil een lid van de groep op een vraag ingaan? video pauzeren)
 10. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius gaan in op de vragen van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 11. Evaluatie: Voor wie ben jij de naaste, om haar of hem lief te hebben als jezelf?
 12. Vervolg van de cursus: bespreek, als groep, met elkaar de planning en het verdere verloop van de cursus. Neem na het bekijken van de video de tijd om nog enige tijd verder te mediteren over Marcus 12:31. Start tijdig met je persoonlijke voorbereiding op het bekijken van de volgende video, Bronproeverij 5 ‘De samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben’, vanuit Romeinen 5:1-12.
 13. Ruimte om met en voor elkaar te danken en te bidden. Voor een mogelijke opzet van het gebed verwijzen we graag naar Vruchten van de Bron, pag. 33.
 14. We sluiten af met Lied 838:1 en 5 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, die je kunt beluisteren via de video en kunt meezingen: ‘O grote God die liefde zijt’.
 15. Graag ontvangen we jouw eigen vragen en reacties (en/of die van de groep) naar aanleiding van de cursusvideo’s en opdrachten. Gebruik daarvoor het speciale vragenformulier. Via een extra video of in een persoonlijke e-mail of telefoongesprek krijg je dan t.z.t. een reactie van Jelle en/of Marius.

Lees alle info over deze cursus

Ga naar inschrijvingsformulier Bronproeverijen

Ga naar formulier vragen n.a.v. Bronproeverijen

Koop het boek “Vruchten van de Bron”

Terug naar: Bronproeverijen – Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk