De Samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben – Bronproeverij 5

‘Bronproeverijen’ is een online training. In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie bijbelse ‘kernvruchten’ en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. In deze vijfde Bronproeverij gaat het over ‘De samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben’.

Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Hieronder volgt een programma dat je stap-voor-stap door de cursus en de video leidt.

Persoonlijke voorbereiding vóór het bekijken van de video

 1. De video over ‘Het liefhebben van de naaste als onszelf’ sluit aan op de introductievideo ‘Wat is de online cursus Bronproeverijen, en waarom zou je meedoen?’. We gaan ervan uit dat je deze video hebt bekeken.
 2. Lees pag. 1-25 van Vruchten van de Bron om een indruk te krijgen van de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik.
 3. Deze laatste keer gaat het over de samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben in het licht van Romeinen 5:1-12 met als kern vers 1-5. Het is de bedoeling de voorbereiding te beginnen met mediteren over deze gelijkenis aan de hand van de gebruikelijke 5 stappen volgens Vruchten van de Bron, deel 1.12 (pag. 23 e.v.). Over het ontvangen van de Heilige Geest is het ook belangrijk Lucas 11:5-13 te overwegen.
 4. Om het verstaan van dit Bijbelgedeelte te verdiepen, stel je jezelf tijdens je persoonlijke voorbereiding een aantal vragen. Om de antwoorden vast te houden (en eventueel te delen met de groep, als je samen deze cursus doet) is het nuttig die kort te noteren:
  • wat spreekt je aan in Romeinen 5:1-12 en wat betekent de samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben voor jou?
  • waarmee heb je moeite?
  • welke vragen roept dit gedeelte bij je op?
 5. De Bijbel is te typeren als een bundel liefdesbrieven van God aan mensen en van hun uiteenlopende antwoorden hierop. Daarom zou het mooi zijn ons persoonlijk antwoord hieraan toe te voegen. Wanneer je via deze video’s geloof, hoop en liefde (opnieuw) hebt geproefd en er mogelijk de smaak van hebt te pakken gekregen, wat zou je hierover in een brief aan God willen schrijven? Ook andere reacties, zoals teleurstellingen of vragen, zijn belangrijk om in een brief te uiten.

Programma tijdens het bekijken van de video (individueel of met een groep)

 1. Welkom
 2. Ruimte om kort bij te praten vanuit de vraag: ‘Welke positieve en/of negatieve ervaringen wil je kort delen?’ (bij deelname met groep de video even pauzeren)
 3. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 4. De Geschenken van het Gouden Trio – inleiding.
 5. Ervaringen met meditatief lezen van van Romeinen 5:1-12 met als kern vers 1-5. Wat spreekt je aan en wat betekent de samenhang tussen geloven, hopen en liefhebben voor je?
  Noteer je antwoord (bij deelname met groep de video even pauzeren om antwoorden te delen en eventueel te bespreken)
 6. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de reacties van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 7. Verdere bezinning op deze gelijkenis via de vraag: waarmee heb je (eventueel) moeite als je dit Bijbelgedeelte leest, en zijn er vragen gerezen? (vraag in een groep: is er behoefte aan toelichting? video pauzeren)
 8. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius delen de moeiten en vragen van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 9. Verdere bezinning op Romeinen 5:1-5 via de vraag: welke vragen roept dit gedeelte op? (wil een lid van de groep op een vraag ingaan? video pauzeren)
 10. Reacties van de ‘verkenners’: Jelle en Marius gaan in op de vragen van een groepje ‘verkenners’ die de cursus hielpen voorbereiden.
 11. a. Wat is je reactie op het voorstel een brief aan God te schrijven in antwoord op Zijn liefdesbrieven aan jou?
  b. Wanneer je een brief Hem hebt geschreven, wat betekende dat voor je?
 12. Evaluatie: wat heb je over de samenhang tussen geloven, hopen en bovenal liefhebben ontdekt?
 13. Vervolg van de cursus: Neem na het bekijken van de video de tijd om nog enige tijd verder te mediteren over Romeinen 5:1-12. Vul s.v.p. het evaluatieformulier in over de hele cursus; op basis hiervan wordt besloten of er nog een vervolgvideo of een webinar zal worden aangeboden.
 14. Ruimte om met en voor elkaar te danken en te bidden. Voor een mogelijke opzet van het gebed verwijzen we graag naar Vruchten van de Bron, pag. 33.
 15. We sluiten deze video en deze serie af door ons Gods zegen te laten toezingen: ‘De Here zegene en behoede u‘.
 16. Graag ontvangen we jouw eigen vragen en reacties (en/of die van de groep) naar aanleiding van de cursusvideo’s en opdrachten. Gebruik daarvoor het speciale vragenformulier. Via een extra video of in een persoonlijke e-mail of telefoongesprek krijg je dan t.z.t. een reactie van Jelle en/of Marius.

Lees alle info over deze cursus

Ga naar inschrijvingsformulier Bronproeverijen

Ga naar formulier vragen n.a.v. Bronproeverijen

Koop het boek “Vruchten van de Bron”

Evalueer de cursus Bronproeverijen

Terug naar: Bronproeverijen – Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk