Calvijns theologie verrast!

Predestinatie. Voorzienigheid. Twee thema’s die al snel in één adem worden genoemd met Johannes Calvijn. En dat op stellige wijze, met een stellige inhoud… Maar, hoe zit het nou echt met Calvijn en zijn bedoelingen?

Wil je weten hoe Calvijn dacht? Kijk dan deze videoles van Herman Selderhuis. Al snel wordt duidelijk hoe actueel en relevant Calvijns visie op God en mens bijvoorbeeld is, en hoe nuttig het is naar hem te luisteren en te ontdekken wat thema’s als predestinatie en voorzienigheid nou daadwerkelijk voor hem betekenden.

Verwerkingsvragen

  • Welke elementen uit Calvijns theologie helpen je in je persoonlijk geloof verder?
  • Welke elementen uit Calvijns theologie zouden vandaag in de kerk meer aandacht mogen krijgen?
  • Het gaat Calvijn in alles om de eer van God. Hoe kan die doelstelling in jouw leven en dat van de kerk meer vorm krijgen?

Ter verdieping

  • Herman Selderhuis, Calvijn een mens, Kampen, 2009.
  • Karla Apperloo-Boersma en Herman Selderhuis, Calvijn en de Nederlanden, Apeldoorn, 2009.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu