Centrum-Kerk: missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie

Werken met Centrum-Kerk
Klik op de cover om te bestellen

In zijn boek Centrum-Kerk heeft Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteengezet. Wereldwijd laten duizenden christenen en kerken zich inspireren door het gedachtegoed van Centrum-Kerk. Ook in Nederland wordt er enthousiast gebruik van gemaakt. Zo bijvoorbeeld in de gemeente van Niels de Jong, Noorderlicht in Rotterdam. Wat is het ‘geheim’ van Centrum-Kerk? Hoe komt het dat christenen uit zo veel verschillende kerken, culturen en contexten met vrucht gebruikmaken van de inzichten die in dit boek worden geboden? Hoe kan jouw gemeente hiermee aan de slag?

Opdracht ter voorbereiding op het terugkijken van het webinar

Ook in dit webinar willen we inspiratie bieden vanuit realistische praktijkvoorbeelden: welke ‘lente’ wordt op dit moment in Nederland zichtbaar, wat zijn daarin belangrijke factoren, en hoe kunnen die voorbeelden jou helpen om in je eigen context aan de slag te gaan? Om jou daarbij zo goed mogelijk te helpen, vragen we deelnemers om zich als volgt voor te bereiden:
  • Informatie: Bekijk de introductievideo van de cursus Centrum-Kerk. Lees je liever? Tim Keller, Werken met Centrum-Kerk, pag. 23-32 (Introductie).
  • Tips voor extra informatie: Heb je tijd over, bekijk dan bijvoorbeeld ook de video over “bewust contextualiseren” en/of “actief contextualiseren“. Wie liever leest, kan terecht in Tim Keller, Werken met Centrum-Kerk, pag. 63-67 (Bewust contextualiseren) en pag. 77-82 (Actief contextualiseren). Aanvullend is het mooi om de uitzendingen van Zie je zondag! over Noorderlicht in Rotterdam, de gemeente waarvan Niels de Jong voorganger is, te bekijken: Uitzending 1, Uitzending 2, Uitzending 3.
  • Verwerking: In de introductievideo komen 8 vragen aan de orde aan de hand waarvan Tim Keller zijn theologische visie op kerkzijn heeft ontwikkeld (Werken met Centrum-Kerk, pag. 25). Kies uit deze 8 vragen 2 of 3 vragen waarmee je zelf aan de slag wilt en reflecteer erop met het oog op je eigen gemeente en context. 

Sprekers

Niels de Jong (voorganger Noorderlicht Rotterdam), Patrick Nullens (pastor Theologie en Onderwijs aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, hoogleraar ETF Leuven) en William den Boer (projectmanager Weetwatjegelooft.nl en redacteur van Tim Keller, Werken met Centrum-kerk. Missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie (Van Wijnen, 2020).

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk