16 nov 2020

Centrum-Kerk: missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie

Preview

In zijn boek Centrum-Kerk heeft Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteengezet. Wereldwijd laten duizenden christenen en kerken zich inspireren door het gedachtegoed van Centrum-Kerk. Ook in Nederland wordt er enthousiast gebruik van gemaakt. Zo bijvoorbeeld in de gemeente van Niels de Jong, Noorderlicht in Rotterdam. Wat is het ‘geheim’ van Centrum-Kerk? Hoe komt het dat christenen uit zo veel verschillende kerken, culturen en contexten met vrucht gebruikmaken van de inzichten die in dit boek worden geboden? Hoe kan jouw gemeente hiermee aan de slag?

Wanneer?

Maandag 16 november 2020, 19.30 uur

Sprekers

Niels de Jong (voorganger Noorderlicht Rotterdam), Patrick Nullens (pastor Theologie en Onderwijs aan de Vrije Evangelisatie Zwolle, hoogleraar ETF Leuven) en William den Boer (projectmanager Weetwatjegelooft.nl en redacteur van Tim Keller, Werken met Centrum-kerk. Missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie (Van Wijnen, 2020).

Aanmelden voor dit webinar

Terug naar: Lente in de kerk