Christelijke denkers over de participatiesamenleving

De Nederlandse samenleving is sterk in ontwikkeling. Bestaande instituties en diverse verworvenheden van onze verzorgingsstaat staan ter discussie. We zijn bezig de samenleving opnieuw uit te vinden. Daarvoor is een goed doordachte samenlevingsvisie nodig. Mooie elementen daarvoor zijn te vinden bij enkele oude christelijke denkers.

Christelijke denkers als Althusius, Kuyper en Dooyeweerd bieden met hun samenlevingsvisie goede handvatten voor vandaag. In dit college kijken we naar de relevantie van een aantal oude concepten voor de huidige samenleving.

Ter verdieping

Presentatie

Terug naar: Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen