Christelijke vrijheid en de democratische rechtstaat: vriend of vijand?

In onze dagen gaan veel politieke discussies over de wil van de meerderheid en de consequenties daarvan voor religieuze minderheden. Denk aan de discussies over de gewetensbezwaarde ambtenaar, de SGP, de rituele slacht, de besnijdenis en het bijzonder onderwijs. In deze video biedt dr. Bart Jan Spruyt inzicht in de achtergronden van al deze debatten, en in de houding die christenen in deze tijd in deze discussies zouden moeten of kunnen innemen.

In het gangbare liberale verhaal over onze democratische rechtsstaat lijkt het wel alsof we die rechtstaat aan de Verlichting en de Franse Revolutie te danken hebben, en dat die als het ware is veroverd op de christelijke traditie. Niets is minder waar. De christelijke traditie heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de formulering van de waarden die wij nu met de rechtstaat associëren. Ook met democratie als regeringsvorm hebben christenen geen principiële moeite; wel hebben zij oog voor haar schaduwzijden.

Terug naar: Cultuur&Samenleving