Christus krijgen: een nieuwe identiteit voor zondaren

De Reformatie herontdekte hoe diep de zonde gaat. Luther, bijvoorbeeld, liet het beeld zien van de in zichzelf gekromde mens. Maar de Reformatie was ook radicaal waar het de remedie betrof: God geeft een nieuwe identiteit, die in geloof alleen kan worden ontvangen. De zondaar krijgt Christus!

In deze videoles gaat Hans Burger eerst in op de zonde. Waar hebben we het eigenlijk over, als we nadenken en praten over ‘zonde’? Daarna volgt er onderwijs over de geschonken, nieuwe identiteit in Christus. Hoe werd er vóór en hoe werd er ná de Reformatie nagedacht over de eenheid met Christus? We zien hoe veelbetekenend de verschillen in zienswijze zijn. De videoles eindigt met de praktische betekenis van de herontdekking die tijdens de Reformatie werd gedaan. Een geweldig mooie, hoopvolle betekenis, ook in het leven van alledag.

Verwerkingsvragen

  • Wat riep ‘zonde’ voor dit college bij je op? Wat heb je over zonde geleerd dat nieuw voor je is?
  • Wanneer ervaar jij het leven van een christen als vermoeiend? Wat roept dat vermoeiende gevoel wakker?
  • Geloof jij dat je Jezus krijgt als je nieuwe identiteit?

Ter verdieping

  • Hans Burger, Leven in Christus, Franeker, 2017.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu