Christus: onze rechtvaardigheid, onze heiligheid, onze verlossing (11)

Je dient eerst Verborgen in God (10) af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.

Leven in Christus – deel 11

Leven in Christus, Hans Burger
Klik voor meer info

Je identiteit mag je vinden in Christus – de Bijbel gebruikt bepaalde woorden om de betekenis daarvan te laten zien. In deze aflevering gaat het om drie van zulke woorden: rechtvaardig, heilig, verlost.  Als je al lang in een christelijke omgeving leeft, kunnen die woorden heel bekend klinken, misschien wel hun glans verliezen. Als je weinig van het christelijk geloof weet, zeggen ze je misschien niet veel. Het is de moeite waar om eens te kijken wat die woorden betekenen en wat ze te maken hebben met leven in Christus.

Terug naar:Leven in Christus