Christus victor: Jezus is de nieuwe Samenvatting (2)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Reinier Sonnevelds zoontje maakte hem door middel van een tekening duidelijk wat de Christus victor-benadering inhoudt. Die tekening is het uitgangspunt van deze lezing, waarin Sonneveld spreekt over Jezus als de waarachtige Zoon van God, over Gods liefde en over ons toekomstige verheerlijkte lichaam.

Sonneveld toont aan dat de Christus victor-benadering heel oude papieren heeft, die teruggaan tot de tijd van de kerkvaders. Ook maakt hij duidelijk dat het werkwoord ‘recapituleren’ weergeeft waarom Jezus de nieuwe Samenvatting is. Ten slotte gaat Sonneveld in op de kritiek die hij na het verschijnen van zijn boek Het vergeten Evangelie kreeg en nog steeds krijgt.

Verwerkingsvragen

  • Reinier Sonneveld begint zijn lezing met de ‘O-tekening’ van zijn zoontje. Sonneveld legt een verband tussen de tekening en het Christus victor-model. Begrijp je zijn redenatie?  Welk beeld kan je zelf bij Christus victor bedenken?
  • ‘Christus is ons nieuwe gezicht.’ Wat betekent dat voor jouw relatie met Hem?
  • ‘Christus is ons nieuwe gezicht.’ Wat betekent dat voor het alledaagse leven?
  • Aan het einde van zijn lezing vraagt Sonneveld: ‘Want hoe kan er hoop zijn, als wij later in de handen vallen van een God die er eerst een dode zoon voor nodig had om ons te vergeven?’ Wat doet deze vraag met je?

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen