Christus zien en God ontmoeten op onverwachte plekken

God mogen we ontmoeten juist ook in de kwetsbare ander. Wat zegt dit ons over God? Wat vraagt dit van ons, als gelovigen, als kerken? 

Hoe krijgt ‘Christus zien en God ontmoeten’ concreet gestalte in de praktijk van jouw persoonlijk en kerkelijk leven?

1. Luister allereerst naar de kernboodschap van Almatine Leene in de video bovenaan deze pagina.
2. Formuleer concrete bouwstenen voor jouw groep of gemeente: Hoe kan ‘Christus zien en God ontmoeten’ in jullie situatie heel concreet en praktisch (opnieuw) vorm krijgen?
3. Luister naar ‘Hoe zal ik U ontvangen’

 

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 1: Christus zien en God ontmoeten