Elk model zit goed, en fout (17)

‘Het onvermogen om op een voor niet-gelovigen begrijpelijke manier contact te leggen vormt het grootste probleem voor de kerken van vandaag’, aldus Tim Keller. Wat is het beste model voor omgang met de cultuur? Dit is de zeventiende les van de cursus Centrum-Kerk, gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. 

In deze aflevering komen de volgende zaken aan de orde:

  • De twee fundamentele vragen waartoe onze houding ten opzichte van de cultuur zijn terug te brengen
  • De richtinggevende basisgedachten in de theologie die betrekking hebben op de christelijke omgang met de cultuur
  • In hoeverre elk van de modellen beheerst wordt door alles wat de Bijbel ons leert over een christelijke omgang met de cultuur
  • De vier modellen in een schematisch overzicht

Klik hier voor alle informatie over deze cursus

Podcasteditie

Terug naar: Centrum-Kerk > Stad / Cultuur