De missionaire kerk (20)

Welke stromingen zijn er binnen het missionaire denken, en hoe zijn die te waarderen? Dit is de twintigste les van de cursus Centrum-Kerk, gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. 

In deze aflevering komen de volgende zaken aan de orde:

  • Vier stromingen binnen het missionaire denken
  • Vier punten van overeenkomst tussen de vier stromingen
  • Drie gevaren en onevenwichtigheden die voortkomen uit het gedachtegoed van sommige missionaire denkers
  • De zes kenmerken van een missionaire gemeente

Klik hier voor alle informatie over deze cursus

Podcasteditie

Terug naar: Centrum-Kerk > Beweging