Conclusies studiedag en: hoe verder?

Nadenken over het werk van de Heilige Geest is niet nieuw. Veel debatten die we daarover nu houden, zijn eerder gevoerd. Charismatische vernieuwing gaat namelijk in een golfbeweging. Soms rijst deze op, dan daalt deze weer neer en de ene golf lijkt in bepaalde opzichten ook weer op de andere. Tegelijkertijd zie je zeker vooruitgang, want de discussies en het denken ook hierover verbreden zich steeds meer.

Dat nodigt volgens Kees van der Kooi uit iets aan de orde te stellen dat de huidige charismatische ontwikkelingen oproept. Namelijk: wie moet eigenlijk het gezag krijgen om een gebed uit te spreken of geesten te onderscheiden? Daarover zijn verschillende visies, maar het is wel bepalend voor hoe je onder andere conventies, conferenties, diensten en zomerkampen organiseert. Bekijk hier de lezing ‘Conclusies studiedag en: hoe verder?’, uitgesproken door prof. dr. Kees van der Kooi tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • In steeds meer kerken wordt gesproken over het werk van de Heilige Geest. Merk jij zelf iets van het werk van de Geest?
  • Wat zie jij als een ‘gezonde theologie’ als het gaat om bijvoorbeeld bidden om genezing of profetie?
  • Moet je alleen bepaalde mensen in de kerk laten bidden voor genezing of mag elke gelovige dat doen?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest