Hoe kies je positie?

Theologie en samenleven  – Annemiek de Jonge (3)

Als je de kranten openslaat buitelen de crises over elkaar heen. Er is een energiecrisis, een woning-crisis, de nasleep van de opvangtoeslagen-crisis, een vluchtelingen-crisis en door alles heen speelt ook al tijden de klimaatcrisis. In die wereld vol crises worden jullie volwassen en zoek je je weg. Heb je er weleens over nagedacht hoe jij vindt dat al die crises opgelost moeten worden? En als je dat gedaan hebt speelt, jouw christen-zijn dan ook een rol in de manier waarop je naar de crises en mogelijke oplossingen kijkt?
In dit college gaan we samen kijken en luisteren naar theologie en theologen die juist van dit samenspel tussen ‘denken over God’ en ‘denken over samenleven’ hun corebusiness hebben gemaakt. Niet zodat we daarna in een handomdraai alle crises op kunnen lossen maar wel om een start te maken met het kiezen van een positie… Want hebben God, de Bijbel en theologie eigenlijk wel wat te maken met onze samenleving van vandaag? En is er één manier om je als christen/theoloog te verhouden tot de samenleving of zijn er verschillende posities mogelijk? En wat levert theologisch denken over samenleven dan op?
Als je van nadenken over dit soort vragen houdt, ben je meer dan welkom bij dit college. Maar pas op: Aan het einde van dit college heb je het idee dat theologie alleen gaat over Bijbellezen en bidden en het hebben van een persoonlijke relatie met God, vast los gelaten.

 

Model Keller Model Niebuhr Visie op kerk Visie op Wereld
transformatie Christus transformeert cultuur beweging Moet veranderen
relevantie Christus boven en Christus van cultuur religieuze associatie Positief: sluit altijd aan bij wat er gebeurt
countercultural Christus tegen cultuur gemeenschap Trek je terug uit de wereld
2 rijken Christus en cultuur in paradox Instituut Hoef je weinig mee

Opdracht

Welke positie neem jij in?

  • Welk model van Keller (Niebuhr) over de relatie christelijk geloof en cultuur vind jij het meest aansprekend? En waarom?
  • Schrijf eerst op welk model je het ‘best’ vindt en leg daarna uit aan je buurman/vrouw uit waarom.

 

 

Terug naar: Ecologie, economie, politiek en cultuur > Cultuur