David – warlord of grote koning? Sola Scriptura in het spel van Bijbel, oud-oosterse teksten en materiële cultuur

Het hevige debat over de historische David van de afgelopen twee decennia laat ons twee dingen zien. Enerzijds dat de manier van kijken naar het niet-bijbelse materiaal buitengewoon bepalend is voor de uiteindelijke historische reconstructie en lezing van de Schrift. Anderzijds helpt die informatie de hermeneutiek scherp te stellen.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag