De aard van Gods handelen als voorwaarde voor de geschiedenis van het heil

Stel dat je ervan uit gaat dat de evolutie zich voltrekt onder leiding van God, is dat bijbels gezien voldoende om de betrokkenheid van God op deze wereld te beschrijven? Wat voor functie heeft God dan eigenlijk nog in dat hele proces?

De Bijbel zegt juist dat God zoveel meer doet dan een beetje bijsturen en dingen in goede banen leiden. Hij schiep de mens naar Zijn beeld. God heeft het vermogen om te spreken en daardoor iets uit niets te creëren. Schepping en evolutie zijn – zegt Dolf te Velde – echt twee verschillende verhalen over het ontstaan en het bestaan van onze werkelijkheid. En die twee verhalen bijten elkaar op vele punten.

Dit is deel 2 van themablok 4 Evolutietheorie en heilsgeschiedenis: schepping, historische Adam, zondeval en verlossing

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…