De Bijbel als betrouwbare bron (3)

De Bijbel is een bron om God te leren kennen. Maar hoe betrouwbaar is deze bron? In deze videoles zoekt Wim Markus een antwoord op die vraag.

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

 • Ontstaan van de Bijbel
  a) Bespreek de stelling:
 • De Bijbel is voor 100% een goddelijk boek en voor 100% een menselijk boek
  b) De manier waarop verschillende geschriften in de loop van de geschiedenis aanvaard zijn als bijbelboek noem je ‘canonvorming’. ‘Voelt’ dat niet heel sterk als een gewoon menselijk proces?
 • Hieronder vind je tien argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Bespreek deze argumenten en geef aan hoe sterk je elk argument vindt (1=heel zwak en 5=heel sterk).
 1. De vele profetieën uit het Oude Testament die in het Nieuwe Testament vervuld zijn.
 2. Talloos veel mensen hebben door de Bijbel God leren kennen.
 3. Het leven van velen is door de Bijbel radicaal veranderd.
 4. Jouw diepste vragen en verlangens worden door de Bijbel beantwoord.
 5. De Heilige Geest laat de woorden van de Bijbel als eigen woorden van God in jouw hart klinken.
 6. De woorden en zinnen van de Bijbel blijken heel nauwkeurig overgeleverd.
 7. De grote eenheid van het begin van de Bijbel tot het einde ervan in het spreken over God en over ons.
 8. De Bijbel spreekt volstrekt eerlijk over Abraham, David, Petrus, Paulus en anderen. Ook hun zonden worden verteld.
 9. De vele geboden, regels en beloften in de Bijbel maken ons leven werkelijk goed. Probeer het maar.
 10. Geen enkel plan van verlossing is zo genadig als dat in de Bijbel.

Verdieping

 • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
  – Zie literatuurlijst in het boek; met name ‘Brieven van een scepticus’ (74-95), en ‘De geloofwaardigheid van de Bijbel’.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen

Beoordelingen

Interessant

Het was weer een zeer duidelijke en heldere uitleg, met goede argumenten!

Johanna van Neck