De boodschap van de bijbelse geschiedenis

De historische boeken van het Oude Testament spelen een belangrijke rol in het verhaal dat de Bijbel als geheel te vertellen heeft. De kerk zegt van deze boeken dat God erin spreekt: ze vertellen over wat Hij heeft gedaan en wat dat betekent voor gelovigen van alle tijden en plaatsen.

hoe verhouden de verwijzing naar het verleden en de boodschap van de Bijbelse geschiedenis zich tot elkaar?

Sinds het begin van de negentiende eeuw heeft historische studie heel veel materiaal op tafel gelegd waarmee deze Bijbelboeken ook tegen hun eigen oud-oosterse achtergrond kan worden gelezen. Met als gevolg dat er discussie is ontstaan rond veel Bijbelverhalen: zijn ze historisch? Of zijn ze dat niet?

Deze boeken zijn daardoor in de ogen van sommige lezers problematisch geworden. De teksten lijken immers niet naar het verleden te verwijzen. Of er ligt veel meer dan eerder in de kerkgeschiedenis nadruk op dat wat hier staat, écht is gebeurd. Maar wat betekent de tekst dan nog meer?

Dit college gaat in op de vraag hoe de verwijzing naar het verleden en de boodschap van de Bijbelse geschiedenis zich tot elkaar verhouden. Dit gebeurt aan de hand van het voorbeeld van het (lange) verhaal over de kalverendienst in Betel, koning Jerobeam, twee profeten, twee ezels en een leeuw in 1 Koningen 13.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?