De context van de jaren zestig (2)

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen denken dat de Open Brief en de breuk die erop volgde, in het geheel niet pasten bij de tijdgeest van de zestiger jaren. Kennedy echter nuanceert dit beeld aan de hand van drie kernbegrippen: geschiedenis, gescheurdheid en globalisering.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag