‘De Heere Christus al in al’. De spiritualiteit van Willem Teellinck (1579-1629), vader van de Nadere Reformatie

Willem Teelinck (1579-1629) maakte als jonge doctor in de rechten tijdens een reis naar Engeland kennis met de spiritualiteit van de puriteinen. Het maakte diepe indruk op hem en was van beslissend belang voor zijn latere nader-reformatorische inzichten. Na een studie theologie werd hij predikant te Haamstede en te Middelburg.

Als predikant stond hij aan het begin van de beweging van de Nadere Reformatie, en mede door het grote aantal geschriften dat hij publiceerde en de brede verspreiding en uitstraling ervan is Teellinck wellicht te houden voor de belangrijkste vertegenwoordiger van de nader-reformatorische vroomheidsbeweging. Via Teellinck maakt u daarom kennis met een spiritualiteit waarvan de kern tot op vandaag vitaal en actueel is.

Ter verdieping

  • W.J. op ’t Hof, Het gereformeerd Piëtisme, Houten 2005
  • W.J. op ’t Hof, Willem Teellinck. De vader van de Nadere Reformatie, Kampen 2007
Terug naar: Christelijke spiritualiteit

Beoordelingen

Met de titel ‘De Heere Christus al in al’ wordt de spiritualiteit van Teellinck prachtig weergegeven,

De nadere reformatie was zo te horen toch geen beweging van een strenge leer, maar echt bedoeld om het hart tot God te verheffen. Mooie vergelijking dat de mens zich tot God verhoudt als dorstige tot Bron of leegte tot Volheid. Bij de titel Christus al in al moest ik plotseling denken aan het Shema, het Joodse gebed ‘ Hoor Israël, de Heer onze God is een!’ Waarmee ze niet alleen bedoelen dat er maar een God is maar dat er niets naast God is. God is alles in allen.

Eveline van Amstel