De hermeneutiek van het dogma

Niet alleen de tekst van de bijbel, ook het christelijk dogma heeft interpretatie nodig. Professor Kamphuis gebruikt brieven van Dietrich Bonhoeffer uit de gevangenis om het belang hiervan te laten zien.

Verschillende aspecten komen aan de orde. In de eerste plaats het historisch karakter van het dogma: het is geen tijdloze waarheid, maar een belijdenis van de waarheid in een bepaalde historische context. Dat is niet de zwakte van het dogma, maar de kracht ervan.

Dit heeft, in de tweede plaats, consequenties voor het karakter van onze binding aan de confessie. We zullen daarover altijd met twee woorden moeten spreken: ondubbelzinnig en onbekrompen (Groen), sympathetisch-kritisch (Schilder).

In de derde bespreekt Kamphuis de katholiciteit van het dogma en de ruimte die deze katholiciteit laat voor verschillende benaderingen binnen de kerk.

Tenslotte komt het metaforisch karakter van het dogma aan de orde: God is altijd groter dan wij in onze woorden kunnen uitdrukken.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?