De impact van de Open Brief op de relatie tussen de Vrijgemaakten en de Christelijk Gereformeerden (8)

De Eindhovense predikant Daniël Timmerman neemt in zijn referaat de ‘lichtstad’ als casus voor de breuk van ’67. Hij geeft aan dat de breuk hier juist pijnlijker was, omdat in Eindhoven al een verregaande samenwerking was ontstaan tussen de GKv en de CGK.

De breuk na de Open Brief was daarom ook een dubbele: een breuk in de Gkv en de opschorting met de samenwerking met de CGK.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag