De kerk als oefenplaats van toewijding

Hoe kan de kerk oefenplaats van toewijding zijn? Wat kan de plaatselijke kerk daarin leren van de toewijding van Maria aan haar zoon Jezus Christus?

Toewijding is in de kerk van vandaag een ingewikkeld ding. Wie wil er nog echt voor gaan? Hoe komen we hierin verder?

Arnold Huijgen doet in dit kerkmoment een aantal voorstellen. De kerk moet ruimte scheppen voor God: Gods Geest in ons laten werken. Maar ook: Ruimte scheppen voor de ander. En: de kerk moet zingen! Maar toewijding heeft ook te maken met verlangen, verwachten van wat komt. Want hoop is de corebusiness van de kerk. En ten slotte: aandacht is nodig voor verworteling, voor plaatselijkheid.

1. Luister naar de video met Arnold Huijgen bovenaan deze pagina.
2. Luister vervolgens naar de kernboodschap van Arnold Huijgen in de video hieronder:

3. Formuleer concrete bouwstenen voor jouw groep of gemeente: Maria’s geloof is ‘voorbeeldig’. Hoe kan mijn plaatselijke kerk oefenplaats voor zulk ‘voorbeeldig geloof’ zijn? Hoe kan ‘Toegewijd en heilig leven’ in jullie situatie heel concreet en praktisch (opnieuw) vorm krijgen?
4. Luister naar het ‘Magnificat’ (Sela)

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 3: Toegewijd en heilig leven