De kerk: gemeenschap van vredestichters

Er zijn veel zorgen over de toekomst van de kerk. In de Bijbel lees je daar echter nooit over, hoe klein de kerk daar ook is. Het gaat daar altijd over de toekomst van het Koninkrijk van God. In elke tijd en situatie zijn christenen geroepen om daarop gericht te zijn, om deel te nemen aan Gods missie.

Veel christenen denken dat het niet goed mogelijk is om als minderheid kerk te zijn. Ze zoeken naar behoud van instituties en macht. Jezus leerde ons echter om zout te zijn, gist, een lichtje. Beelden van een minderheid. Hoe ziet Gods toekomst er dan uit in de Bijbel? Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde (Rom. 14). Daar ligt een geweldige agenda voor het deelnemen aan Gods missie: een toekomst van verzoende verscheidenheid. De vraag is daarom: hoe kunnen we mensen worden van vrede, hoe kunnen we (meer) vredestichters zijn?

1. Luister naar de video van Stefan Paas bovenaan deze pagina.
2. Bespreek met elkaar de vraag: Ervaren jullie dat je als christenen en als gemeente een minderheid bent? Wat roept dit bij je op? Zie je het primair als kans of als bedreiging?

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 4: Leven uit liefde, gericht op gemeenschap