De lezer centraal

In het bijbelonderzoek is er lange tijd veel aandacht geweest voor vragen rond de totstandkoming van de teksten. Vervolgens ging men zich meer richten op de tekst zoals die er nu ligt. De tekst werd vooral literair geanalyseerd. Daarachter ligt de visie dat niet zozeer de intentie van de bijbelschrijver van belang is, maar de tekst zelf.

Kan de gereformeerde exegese winst doen met de gedachte dat de lezer van betekenis is voor het begrijpen van teksten?

Een derde, meer recente visie richt zich op de lezer van de tekst. De invloed van deze visie kun je bijvoorbeeld vinden in het boek van Eep Talstra, Oude en nieuwe lezers (2002). Ook postmoderne hermeneutiek ondersteunt deze visie vanuit de gedachte dat een tekst geen betekenis in zichzelf heeft. Kort gezegd is het de lezer die (zijn of haar eigen) betekenis toekent aan de tekst.

In dit college gaat professor Kwakkel in op de betekenis van de lezer voor het begrijpen van teksten. Kan de gereformeerde exegese winst doen met deze gedachte? We testen dit uit door samen gedeeltes uit het bijbelboek Hosea te lezen en te bespreken.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?