De onbekende Calvijn

Calvijn? Een onbarmhartige man, of toch niet? Overtuigd van zijn eigen gelijk, ja of nee? Ontdek zelf dat het regerende beeld van Calvijn op cruciale punten echt anders is dan de werkelijkheid.

Herman Selderhuis portretteert de reformator aan de hand van zes stellingen. Door Johannes Calvijn als mens te tekenen, met voorbeelden uit zijn dagelijks leven en brieven van zijn hand, worden nogal wat misverstanden uit de weg geruimd. Niet om Calvijn mooier voor te stellen dan hij was, maar wel om hem recht te doen.

Verwerkingsvragen

  • Wat spreekt je in de mens Calvijn het meeste aan?
  • Wat is de relatie tussen Calvijns levensloop en zijn theologie?
  • Welke betekenis heeft Calvijns logo voor jou?

Ter verdieping

  • Herman Selderhuis, Calvijn een mens, Kampen, 2009.
  • Karla Apperloo-Boersma en Herman Selderhuis, Calvijn en de Nederlanden, Apeldoorn, 2009.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu