De Open Brief als tijdsdocument (4)

In zijn bijdrage aan Een steen op de maag bespreekt Erik de Boer de Open Brief, die de bakermat van de breuk vormde. Militaire termen als “luchtdoelraket” en “ongeleid projectiel” maakt hij onderdeel van zijn betoog.

De Boer gaat niet alleen in op de Open Brief zoals deze is gepubliceerd, maar spit ook de conceptversies door. Dit geeft een nog dieper inzicht in het beruchte document, waarvan De Boer zegt dat het een “pièce de resistance” werd, met het effect van een “fragmentatiebom” in het kerkelijk leven.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag