De opstanding van Jezus: feit en/of fictie?!

De opstanding van Jezus is het feit waarmee het christelijk geloof staat of valt. Maar wat is er ‘feitelijk’ in het historisch portret dat we van Jezus hebben? Is het misschien toch meer fictie, verbeelding van een andere werkelijkheid dan realiteit midden in de geschiedenis geweest?

Het unieke van het christelijk geloof is dat we geloven dat de ‘leider’ van onze godsdienst er vandaag nog is als de Levende, omdat Hij God in eigen Persoon is.

We denken na over de vraag welke redelijke argumenten het geloof in de opstanding ondersteunen, welke argumenten niet houdbaar zijn en over het verschil tussen ‘naar alle waarschijnlijkheid’ en ‘ik weet het zeker’.

Ter verdieping

  • J. Hoek (red.), Verantwoorde hoop, Heerenveen 2011.
  • M.J. Kater, Klopt het wel …?!, Apeldoorn 2012.
  • Stefan Paas & Rik Peels, God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven, Amsterdam 2013.
Terug naar: Verantwoord geloven > Praktijk