De Reformatie als profetische beweging

De gave van profetie krijgt anno 2017 veel aandacht. Niet zelden leidt dit tot discussie en soms zelfs tot verwijdering tussen christenen. Daniël Timmerman gaat in op de Reformatie als een profetische beweging en trekt deze lijn door naar het heden.

In de tijd van de Reformatie zagen veel mensen Luther als een profeet. Ook los van de persoon van Luther was er in de begintijd van de Reformatie veel aandacht voor de gave van profetie. Het is interessant om de zestiende-eeuwse, destijds herleefde visie op profetie te vergelijken met de toegenomen aandacht voor profetie in onze tijd. Waarin namen de hervormers afslagen die niet houdbaar zijn gebleken? Maar ook: wat kunnen we van hen leren, zodat wij dichtbij de Bijbel blijven waar het de gave van profetie betreft?

Verwerkingsvragen

  • Lees 1 Korintiërs 14. Benoem overeenkomsten en verschillen met de zestiende-eeuwse visie op profetie.
  • Welke omschrijving vind je het beste passen bij het Bijbelse beeld van profetie:
    1. Profeteren is het spreken van gezagsvolle woorden, namens God, in de context van de christelijke gemeente.
    2. Profeteren is het doorgeven van bemoedigende woorden, geleid door de Geest, aan medechristenen.
  • Herken je iets van de ervaring dat Gods Woord “levend en krachtig” spreekt in je eigen leven en/of in je gemeente? Kun je dit verbinden met het begrip “profetie”?

Ter verdieping

  • Diarmaid MacCulloch, Reformatie. Het Europese huis gedeeld 1490–1700 (hst. 3, p. 147-152), Utrecht, 2003.
  • Herman Selderhuis (red.), Luther Verzameld, deel twee (p. 871–881), Utrecht, 2016.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu

Beoordelingen

Een uiterst doordachte en actuele les!

Ik vind het fijn dat de kerkgeschiedenis zo gaat leven voor de kerk!
Ik begrijp dat deze dr. een beetje voorzichtig te werk gaat met het doen van uitspraken over wat hij denkt over klanktaal/tongentaal.

KJ vd Ploeg