De Reformatie in de Nederlanden

De impact van de Reformatie was ontegenzeggelijk groot. Ook in de Nederlanden bracht Luther heel wat in beweging en teweeg. Vluchtelingengemeenten, verboden boeken, kerkvernieuwing, een Bijbel voor iedereen … maar ook martelaren en de beeldenstorm. In deze videoles neemt Erik de Boer je mee terug in de tijd, naar de Reformatie in de Nederlanden.

Verwerkingsvragen

  • Wat is voor jou de belangrijkste les die je uit deze video hebt gehaald?
  • ‘Het evangelie van genade’: omschrijf eens in enkele zinnen wat dit voor jou persoonlijk betekent.
  • ‘Een christen is een vrije heer ten opzichte van iedereen en … een christen is ieders knecht.’ Wat roept deze uitspraak bij je op?

Ter verdieping

  • Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie, Utrecht, 2008.
  • Mirjam van Veen, Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De Reformatie, te verschijnen bij Walburg pers.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu