De reformatie van het bijbelgebruik

Luther ontdekte dat de Bijbel geen dood boek is, maar de levende stem van God. De Bijbel fungeert als het gewaad van Christus. Is een scheppend Woord. Luther ervaarde dat het spreken van God bezit nam van zijn hoofd, zijn hart, zijn willen, zijn denken en zijn verlangen. Van zijn totale bestaan.

Hoe kunnen wij volgens Luther dat Woord van God leren kennen? Hoe kunnen we de stem van God nog beter horen? Dat kan volgens hem door te mediteren, te luisteren, een bijbeltekst af te kloppen. Maar ook door te bidden en door de beproeving heen.

Verwerkingsvragen

  • Wat is je het meest opgevallen in dit college?
  • Hoe duid je de omslag in het schriftverstaan door de Reformatie?
  • Wat is voor onze tijd het meest urgent voor de juiste omgang met de Schrift?

Ter verdieping

  • Jakob van Bruggen, Het kompas van het christendom, Utrecht, 2008.
  • Interview met prof. dr. Wim van Vlastuin op CIP.nl.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu