De reformatie van het gebedsleven

In de middeleeuwen was bidden weinig inspirerend. Het had iets mechanisch. Terwijl je de kralen verschoof van je rozenkrans, bad je het pater noster. In de Reformatie werd het persoonlijke gebed weer ontdekt.

Bij Luther stond het bidden zelfs centraal in zijn theologie, het vormde de kern, het geheim van zijn intense geloofsleven. Hij besteedde er veel tijd aan, zeker als hij het druk had. Want juist dan, zei Luther, ‘had hij de zegen van God nodig’.

Verwerkingsvragen

  • Wat is je het meest opgevallen in dit college?
  • Waar ligt de grootste uitdaging voor je persoonlijk gebed?
  • Wat zijn je belangrijkste vragen ten aanzien van het gebed?

Ter verdieping

  • Ole Kristian Hallesby, Het gebed, Utrecht, 2003.
  • Interview met prof. dr. Wim van Vlastuin op CIP.nl.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu