De straffende God van het Oude Testament (3)

In deze module gaat het over de vraag hoe de liefde van God samengaat met zijn boosheid en geweld. Deze keer aan de hand van een geschiedenis over de profeet Elisa uit 2 Koningen 2: 23-25.

Dit Bijbelgedeelte heeft niet alleen historisch betekenis maar ook cultureel en literair. Koert van Bekkum zal deze verschillende betekenissen bespreken en verbinden. De bedoeling is een nieuwe schakel te vinden om de relatie God en geweld te leren begrijpen.

Deze module bestaat uit vier afleveringen. Aflevering 3: Theologische overwegingen.

Ter verdieping

  • Versluis, A. (2012). Geen verbond, geen genade, analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien. Zoetermeer.
  • Theologia Reformata – Themanummer De God van het Oude Testament. Jaargang 57, nummer 4, december 2014.
Terug naar: De God van het Oude Testament > De straffende God van het Oude Testament