De tijd is kort (10)

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening te komen tussen de GKv en de NGK.

De Boer roept op om naar ‘slachtoffers’ van ‘kerkelijk machtsmisbruik’ te luisteren. Met name noemt hij de predikantsweduwen. De Boer stelt dat ‘we samen van de weg zijn geraakt’ en dat er daarom de heilige taak ligt om ‘elkaar nodig te hebben’ en naar eenheid te zoeken, want ‘de tijd is kort’.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag