De urgentie van kerkvernieuwing en gemeenschap

Doe je graag dingen samen? Of ben je meer op jezelf? Geloven is allebei: je doet het zelf, maar je kunt het alleen samen. 

De kerk van onze tijd staat onder druk. Gelukkig vernieuwt God zelf de kerk steeds opnieuw. Daarbij speelt ‘gemeenschap’ een belangrijke rol. Zo kun je elkaar ondersteunen. Maar hoe? Liefde is een sleutelwoord. Liefde is geen ideaal, maar een geschenk van God. Hij bouwt gemeenschap – ook in deze tijd.

Gemeenschap lijkt mooi, en is ook vaak mooi … zolang het goed gaat. Onvermijdelijk komt er een moment dat dingen gaan schuren, pijn gaan doen. Daar heeft jouw kerk ook mee te maken.

Wat staat er bij kerkzijn dan op het spel? Dat zit precies in dat woordje ‘kerk’: de kerk is meer dan gemeenschap, maar nooit minder. De kerk is een prachtige hoop en tegelijk een schurende werkelijkheid. Deze les een introductie op het thema; doorloop met elkaar de volgende vier stappen:

1. Beluister het lied ‘Aan uw tafel’ (Sela):

2. Bekijk de volgende video over ‘gemeenschap’:

3. Beluister de video van Hans Schaeffer bovenaan deze pagina.
4. Ga met elkaar in gesprek over de vraag: Welke bemoedigende of inspirerende ervaring met ‘gemeenschap-zijn’ heb jij gehad die je zou willen delen? Denk aan je voetbalclub, de muziekband, je fiets-vriendinnen – maar het kan ook iets van de kerk zijn. Wat maakt dit voorbeeld inspirerend of bemoedigend voor jou?

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 4: Leven uit liefde, gericht op gemeenschap