De vernieuwing van je denken (12)

Je dient eerst Christus: onze rechtvaardigheid, onze heiligheid, onze verlossing (11) af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.

Leven in Christus – deel 12

Leven in Christus, Hans Burger
Klik voor meer info

Het mooie en tegelijk het lastige van leven in Christus is:  Christus zie je niet. Toch geldt: wie Christus is, zijn identiteit, zijn levensverhaal, is beslissend voor de identiteit en het levensverhaal van iedereen die in hem gelooft. Nu zie je dat nog maar ten dele, straks gaan we dat zien,  als Jezus terugkomt. Als Jezus terugkomt en we Jezus zien, dan zien we ook wie in Christus zijn, en hoe Jezus hun leven nieuw maakt.

Terug naar:Leven in Christus