Delen in Christus en ons verstaan

Theologische bezinning op hermeneutiek kan niet zonder bezinning op participatie in Christus. In Christus vinden we alle schatten van wijsheid en kennis (Kol 2,3) en de vernieuwing van ons denken.

In het eerste deel van het college gaan we na wat de kwetsbaarheden zijn van de manier waarop sinds Abraham Kuyper in de neocalvinistische traditie met de Schrift omgegaan wordt. Deze kwetsbaarheden hebben te maken met wat tegenwoordig funderingsdenken genoemd wordt. Wat zijn de problemen van dit funderingsdenken?

Vervolgens gaan we na wat de implicaties zijn van ons delen in Christus voor ons verstaan en voor de bezinning daarop in de hermeneutiek. We worden hier geconfronteerd met zowel de gevolgen van de zonde als met de mogelijke impact van de verlossing.

Theologisch nadenken over hermeneutiek mag beginnen bij wat in Christus gegeven is. Op grond daarvan is het belangrijk na dat we ons actief inzetten voor vorming van ons verstaan, vanuit verlangen naar een vernieuwd verstaan.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?