4a. Depressie

“Het begint vaak met een sombere stemming; vervolgens zie ik steeds meer tegen alles op. Het lukt me dan niet goed meer om sociaal te doen; het interesseert me gewoon allemaal niet meer zo, al schaam ik me om dat te zeggen. Niets lijkt meer belangrijk, ik zou er net zo lief niet willen zijn.”

Een depressie is meer dan een somber gevoel en heeft vaak invloed op het geloof.

In deze video krijg je middels een ervaringsverhaal meer inzicht in een depressie, krijg je handreikingen vanuit de hulpverlening en gaat de pastor in op de relatie tussen depressie en geloof. De video is bedoeld als korte introductie op het thema, bijvoorbeeld als start van een kerkenraadsvergadering.

Deze les sluit aan bij hoofdstuk 6 en 7 uit het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat.

Nieuwsgierig naar meer?

Bekijk hier de volledige cursusvideo en bijbehorend verwerkingsmateriaal.

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen > Korte video's