4. Depressie en suïcide

“Het begint vaak met een sombere stemming; vervolgens zie ik steeds meer tegen alles op. Het lukt me dan niet goed meer om sociaal te doen; het interesseert me gewoon allemaal niet meer zo, al schaam ik me om dat te zeggen. Niets lijkt meer belangrijk, ik zou er net zo lief niet willen zijn.”

Een depressie is meer dan een somber gevoel en heeft vaak invloed op het geloof. In sommige gevallen gaat een depressie gepaard met suïcidaliteit, dit kan veel emoties oproepen, zowel bij jou als pastor als bij de omgeving.

In deze video krijg je zowel van een hulpverlener als pastor handreikingen hoe hiermee om te gaan. De video bestaat uit twee delen, die beide starten met een ervaringsverhaal; vervolgens is een deskundige aan het woord, zowel een hulpverlener als een pastor. De pastor gaat uitgebreid in op de relatie tussen depressie en geloof en behandelt suïcide als een apart thema. Beide delen sluiten af met een casus die uitnodigt tot reflectie.

Deze les sluit aan bij hoofdstuk 6 en 7 uit het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat.

Volg je de cursus individueel?

Bekijk dan de video en beantwoord de vragen in de video. Ook kun je extra reflectievragen, de casus met verwerkingsvragen en suggesties ter verdieping vinden in onderstaand document:

Download materiaal ter verdieping 

Volg je de cursus in groepsverband?

Organiseer een of meerdere toerustingsdagen/-avonden en gebruik daarbij de gesprekshandleidingen, met een programma, opdrachten en praktische suggesties.

Download de gesprekshandleiding

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen > Volledige cursus

Beoordelingen

goed onderbouwing en praktische tips!

Anonieme beoordeling